TV& VIDEO

khói thuốc lá

Trẻ em - Đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất từ thirdhand smoking

Trẻ em - Đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất từ thirdhand smoking

VTV.vn - Trẻ em rất dễ ăn phải lượng bụi gấp đôi so với người lớn do chúng hô hấp nhanh. Do đó, khói thuốc ảnh hưởng nguy hại đến trẻ em nhiều hơn so với người lớn.