TV& VIDEO

không gian công cộng

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm bãi biển Nha Trang

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm bãi biển Nha Trang

VTV.vn - Bãi biển ở Nha Trang đang bị chiếm dụng trái phép làm mất đi phần không gian công cộng dành cho người dân địa phương và du khách.