TV& VIDEO

không gian văn hóa

Nhiều điểm đến trong không gian văn hóa bên sông Hương

Nhiều điểm đến trong không gian văn hóa bên sông Hương

VTV.vn - Có một không gian văn hóa cùng với các thiết chế văn hóa khác đang dần hình thành ở đôi bờ sông Hương như vườn tượng, nhà trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật..