TV& VIDEO

không gian văn hóa

Thưởng thức cảnh quan kiến trúc của Bảo tàng Áo dài  Việt Nam

Thưởng thức cảnh quan kiến trúc của Bảo tàng Áo dài Việt Nam

VTV.vn - Bảo tàng Áo dài, nơi ghi lại câu chuyện về chiếc áo dài Việt Nam đi cùng chặng đường lịch sử của đất nước, có cảnh quan kiến trúc độc đáo.