TV& VIDEO

không khí

"Chưa đến 2 ngày/tuần không khí Hà Nội ở mức chấp nhận được" là thông tin chính xác

"Chưa đến 2 ngày/tuần không khí Hà Nội ở mức chấp nhận được" là thông tin chính xác

VTV.vn - Đại diện Trung tâm phát triển sáng tạo xanh khẳng định thông tin trung bình mỗi tuần, chưa đến 2 ngày, chất lượng không khí Hà Nội ở mức chấp nhận được là chính xác.