TV& VIDEO

không tăng lương tối thiểu

VASEP kiến nghị không tăng lương tối thiểu

VASEP kiến nghị không tăng lương tối thiểu

VTV.vn - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã đưa ra kiến nghị Chính phủ không tăng lương tối thiểu.