TV& VIDEO

Khu bảo tồn thiên nhiên

Dự án tái tạo rừng nhiệt đới lớn nhất từng có với 73 triệu cây

Dự án tái tạo rừng nhiệt đới lớn nhất từng có với 73 triệu cây

VTV.vn - Một kỹ thuật tái tạo rừng mới hiệu quả hơn sẽ được Tổ chức Bảo tồn Quốc tế áp dụng trong dự án phủ xanh lại 30.000 ha rừng nhiệt đới Amazon với khoảng 73 triệu cây.