TV& VIDEO

Khu bảo tồn

Bộ tộc Waiapi - Những chiến binh bảo vệ rừng Amazon

Bộ tộc Waiapi - Những chiến binh bảo vệ rừng Amazon

VTV.vn - Đối với bộ lạc Waiapi, rừng nhiệt đới Amazon là cả thế giới. 1.200 thành viên của bộ lạc Waiapi là các chiến binh gác rừng.