khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thu hút dự án đầu tư chất lượng về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thu hút dự án đầu tư chất lượng về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

VTV.vn - Trong giai đoạn 2017-2018, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư.