TV& VIDEO

Khu đô thị mới

TP.HCM dẫn đầu về thu hút vốn FDI

TP.HCM dẫn đầu về thu hút vốn FDI

VTV.vn - Tính chung các hình thức thu hút FDI, TP.HCM thu hút được hơn 5 tỷ USD, dẫn dầu cả nước.