TV& VIDEO

Khu nghỉ dưỡng

Phát huy nhân tố đặc sắc "đất võ trời văn" của Bình Định để làm du lịch

Phát huy nhân tố đặc sắc "đất võ trời văn" của Bình Định để làm du lịch

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tỉnh Bình Định phát huy nhân tố đặc sắc của tỉnh mà ai cũng biết “đất võ trời văn” để làm du lịch.