TV& VIDEO

Khu nghỉ mát

Campuchia và Trung Quốc ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác

Campuchia và Trung Quốc ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác

VTV.vn - Campuchia và Trung Quốc đã ký kết 19 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, khoa học, công nghệ.