TV& VIDEO

khu Phố Cổ

Những vạch kẻ ưu tiên trên đường phố nước Anh

Những vạch kẻ ưu tiên trên đường phố nước Anh

VTV.vn - Trên thế giới, phương pháp không can thiệp vào môi trường vật lý sẵn có của đường đã khá quen thuộc trên thế giới và đã được áp dụng rất thành công như tại nước Anh.