TV& VIDEO

khu thương mại

Trung Quốc quyết tâm giảm ô nhiễm không khí

Trung Quốc quyết tâm giảm ô nhiễm không khí

VTV.vn - Trung Quốc vẫn nêu cao quyết tâm chống ô nhiễm không khí dù nước này đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác giảm ô nhiễm môi trường trong những năm gần đây.