TV& VIDEO

khu trung tâm hành chính tập trung

Rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung

Rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung

VTV.vn- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương.