Khuất Duy Tiến

Cách thức lôi kéo bệnh nhân của các phòng khám tư nhân

Cách thức lôi kéo bệnh nhân của các phòng khám tư nhân

VTV.vn - Tư vấn online với nhiều rủi ro được đưa ra cho người bệnh là một cách lôi kéo bệnh nhân của các phòng khám tư nhân.