TV& VIDEO

Khủng bố ở Burkina Faso

Khủng bố ở Burkina Faso: Giải cứu 126 con tin, tiêu diệt 3 tay súng

Khủng bố ở Burkina Faso: Giải cứu 126 con tin, tiêu diệt 3 tay súng

VTV.vn -Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Burkina Faso cho biết chiến dịch giải cứu con tin tại khách sạn Splendid đã kết thúc, 126 con tin đã được giải thoát và 3 tay súng bị tiêu diệt.