TV& VIDEO

khủng hoảng nợ

Anh đối mặt với khủng hoảng nợ tiêu dùng

Anh đối mặt với khủng hoảng nợ tiêu dùng

VTV.vn - Số nợ này đã lên tới 200 tỷ Bảng (khoảng 270 tỷ USD) bao gồm các khoản vay nợ tiêu dùng thông qua thẻ tín dụng, rút tiền vượt hạn mức và các khoản vay mua ô tô...