TV& VIDEO

khung trình độ quốc gia

Khung trình độ quốc gia: Còn nhiều trở ngại

Khung trình độ quốc gia: Còn nhiều trở ngại

VTV.vn - Để khung trình độ quốc gia đi vào thực tế, rất cần sự tham gia của các tổ chức cũng như các doanh nghiệp sử dụng nhân lực.

 • Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc 8 bậc

  Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc 8 bậc

  Lễ tân02/11/2016 10:46 AM

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc gồm 8 bậc trình độ: Bậc 1- Sơ cấp I; Bậc 2 - Sơ cấp II; Bậc 3 - Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; Bậc 8 - Tiến sĩ.

 • Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc 8 bậc

  Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc 8 bậc

  Lễ tân31/10/2016 10:46 AM

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc gồm 8 bậc trình độ: Bậc 1- Sơ cấp I; Bậc 2 - Sơ cấp II; Bậc 3 - Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; Bậc 8 - Tiến sĩ.