TV& VIDEO

Kỉ lục Guinness

Hai cụ già gần 100 tuổi lập kỉ lục trên thế giới

Hai cụ già gần 100 tuổi lập kỉ lục trên thế giới

Một cụ bà và một cụ ông tuy đã ở tuổi “xưa nay hiếm” vẫn làm được những việc phi thường, thậm chí tham gia những môn thể thao cực kì thử thách đã được ghi nhận kỷ lục Guinness.