TV& VIDEO

kịch bản giá dầu

Xây dựng kịch bản giá dầu để điều hành ngân sách

Xây dựng kịch bản giá dầu để điều hành ngân sách

VTV.vn - Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản về giá dầu thô trong năm 2016 có thể xuống mức 30 - 55 USD/thùng để làm cơ sở điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.