kiểm dịch thực vật

Đề xuất cắt giảm 118 điều kiện kinh doanh nông nghiệp

Đề xuất cắt giảm 118 điều kiện kinh doanh nông nghiệp

VTV.vn - Trong số 345 điều kiện đầu tư, kinh doanh hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất bãi bỏ, sửa đổi hơn 100 điều kiện, chiếm hơn 30%.