TV& VIDEO

kiểm định chất lượng

Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á

Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á

VTV.vn - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường thứ hai trong cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cấp cơ sở giáo dục.