TV& VIDEO

kiểm lâm viên

Kỷ luật nhiều cán bộ Lào Cai, Yên Bái để rừng phòng hộ bị tàn phá

Kỷ luật nhiều cán bộ Lào Cai, Yên Bái để rừng phòng hộ bị tàn phá

VTV.vn - Vì để mất rừng đầu nguồn, nhiều cán bộ kiểm lâm tại hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái bị kỷ luật khiển trách.