TV& VIDEO

kiểm nghiệm chất lương

Ấn Độ: Nhiều sản phẩm ăn liền bị kiểm nghiệm chất lượng

Ấn Độ: Nhiều sản phẩm ăn liền bị kiểm nghiệm chất lượng

VTV.vn - Cục tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ ra thông báo kiểm tra tiêu chuẩn an toàn thêm nhiều sản phẩm ăn liền.