kiểm soát chặt chẽ

Kiểm soát chặt cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ kể từ ngày 1/9

Kiểm soát chặt cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ kể từ ngày 1/9

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã ban hành Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá cá tra, ba sa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive