TV& VIDEO

kiểm soát chặt chẽ

Thừa Thiên - Huế kiểm soát điều tiết nước từ hồ chứa và thủy điện

Thừa Thiên - Huế kiểm soát điều tiết nước từ hồ chứa và thủy điện

VTV.vn - Đến thời điểm này, các hồ chứa và thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì điều tiết nước để chủ động ngăn lũ trong trường hợp mưa lớn trở lại.