TV& VIDEO

kiểm soát chặt chẽ

Sớm hỗ trợ người dân vùng sạt lở Đồng Tháp

Sớm hỗ trợ người dân vùng sạt lở Đồng Tháp

VTV.vn - Đồng Tháp cần sớm hoàn thành thủ tục để Trung ương xem xét, hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu để di dời, bố trí chổ ở ổn định cho các hộ dân khu vực sạt lở.