TV& VIDEO

kiếm thủ

Tuyển quân cho bộ môn đấu kiếm: Khó khăn nhưng đôi khi vẫn trắng tay

Tuyển quân cho bộ môn đấu kiếm: Khó khăn nhưng đôi khi vẫn trắng tay

VTV.vn - Nhà tuyển trạch bộ môn đấu kiếm đôi khi phải vất vả tìm quân trong nhiều tháng, tuy nhiên, sau 4 lần xét tuyển, chuyện trắng tay ra về là điều thường xuyên xảy ra.