Kiểm toán Nhà nước

Bán vốn cổ phần, Nhà nước thu về hơn 36.000 tỷ đồng trong 6 năm

Bán vốn cổ phần, Nhà nước thu về hơn 36.000 tỷ đồng trong 6 năm

VTV.vn - Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước, trong 6 năm (từ 2011 đến 2015), cả nước đã cổ phần hóa được 499 DNNN, số vốn thu về hơn 36.000 tỷ đồng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive