TV& VIDEO

Kiểm toán Nhà nước

Liên tục cập nhật thông tin từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Liên tục cập nhật thông tin từ Cách mạng công nghiệp 4.0

VTV.vn - Công nghệ Blockchain, tiền ảo, Robot với trí tuệ nhân tạo có thể thay thế công việc của kiểm toán viên.