TV& VIDEO

Kiểm toán Nhà nước

Lãng phí hàng nghìn nhà đất tái định cư do chính sách

Lãng phí hàng nghìn nhà đất tái định cư do chính sách

VTV.vn - Nguyên nhân do TP.HCM không thực hiện đầy đủ các công tác điều tra xã hội học, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của người dân trước khi tiến hành các phương án tái định cư.