TV& VIDEO

kiểm tra doping

WADA xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2016

WADA xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2016

VTV.vn - Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) đã đăng tải bản báo cáo với nội dung xác nhận về 28 trường hợp sử dụng doping tại kì Olympic 2016 ở Rio de Jainero (Brazil).