TV& VIDEO

kiểm tra thực địa

TP.HCM khuyến khích cán bộ, viên chức sử dụng xe đạp

TP.HCM khuyến khích cán bộ, viên chức sử dụng xe đạp

VTV.vn - Sở GTVT TP.HCM đã kêu gọi các cán bộ, viên chức thường xuyên sử dụng xe đạp kết hợp với đi bộ, đi xe bus trong bán kính gần thay vì đi bằng xe máy hay ô tô.