TV& VIDEO

Kiên Giang

Các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và TKCN đã có Công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới.