TV& VIDEO

kiến nghị của cử tri

Gần 3.800 kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

Gần 3.800 kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

VTV.vn - Theo tổng hợp từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có gần 3.800 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước được gửi tới Quốc hội tại kỳ họp này.