kiến thức cơ bản

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi thử Bài thi tổng hợp đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi thử Bài thi tổng hợp đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung dưới hình thức thi thử miễn phí trên trang thông tin điện tử của ĐH Quốc gia Hà Nội.