TV& VIDEO

Kiều hối

Lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD

Lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD

VTV.vn - Dự kiến lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong những tháng cuối năm tiếp tục tăng khả quan và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.