TV& VIDEO

Kiều hối

9 tháng đầu năm, kiều hối về TP.HCM đạt hơn 3 tỷ USD

9 tháng đầu năm, kiều hối về TP.HCM đạt hơn 3 tỷ USD

VTV.vn - Tính đến hết tháng 9/2017, lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3.375 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.