TV& VIDEO

kim ngạch thương mại

Hàn Quốc và Ấn Độ thúc đẩy đàm phán nâng cấp CEPA

Hàn Quốc và Ấn Độ thúc đẩy đàm phán nâng cấp CEPA

VTV.vn - CEPA dự kiến sẽ hỗ trợ đa dạng hóa thương mại song phương cũng như đầu tư của Hàn Quốc vào Ấn Độ với tiềm năng tăng trưởng lớn.