TV& VIDEO

kim ngạch thương mại

Thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Hiện nay, Việt Nam và Campuchia đang hoàn thiện nhiều khung pháp lý để thúc đẩy thương mại của hai nước ngày càng thuận lợi hơn.