TV& VIDEO

kim ngạch xuất khẩu

Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp

Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.