TV& VIDEO

kim ngạch xuất khẩu

Nhập siêu của Việt Nam giảm dần

Nhập siêu của Việt Nam giảm dần

VTV.vn - Tình hình nhập siêu của Việt Nam đã được cải thiện khi cả nước đã liên tục xuất siêu trong tháng 7, 8 và nửa đầu tháng 9.