TV& VIDEO

kinh doanh bất động sản

Thị trường bất động sản ấm trở lại trong năm 2017

Thị trường bất động sản ấm trở lại trong năm 2017

VTV.vn - Thị trường bất động sản 2017 ấm trở lại là nhận định tại Hội thảo bất động sản lớn nhất trong năm vừa được tổ chức vào sáng 9/12.