TV& VIDEO

kinh doanh bất động sản

Năm 2017, mỗi ngày có 14 doanh nghiệp bất động sản ra đời

Năm 2017, mỗi ngày có 14 doanh nghiệp bất động sản ra đời

VTV.vn - Năm 2017, bình quân mỗi ngày có 14 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản được thành lập mới.