TV& VIDEO

kinh doanh công nghệ

Xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015

Xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015

VTV.vn - Việc xem xét và thông qua nội dung này tại phiên họp Quốc hội diễn ra ngày 24/5 thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp, đặc biệt là các DN kinh doanh công nghệ.