TV& VIDEO

kinh doanh đa cấp

Vi phạm kinh doanh đa cấp có thể bị hình sự hóa

Vi phạm kinh doanh đa cấp có thể bị hình sự hóa

VTV.vn - Vi phạm kinh doanh đa cấp có thể bị hình sự hóa, là nội dung đa số đại biểu Quốc hội đã kiến nghị bổ sung vào Dự thảo Luật Hình sự sửa đổi.