TV& VIDEO

kinh doanh nhà hàng

Nhà hàng composite - Hướng mở cho hoạt động nhà hàng bè nổi

Nhà hàng composite - Hướng mở cho hoạt động nhà hàng bè nổi

VTV.vn - Việc thiết kế và chế tạo thành công nhà hàng bè nổi composite có thể xem là hướng mở cho việc kinh doanh nhà hàng bè nổi trên biển.