TV& VIDEO

Kinh doanh online

TP.HCM: Người kinh doanh trên Facebook bắt đầu kê khai nộp thuế

TP.HCM: Người kinh doanh trên Facebook bắt đầu kê khai nộp thuế

VTV.vn - Nhiều chủ cơ sở kinh doanh trên Facebook tại TP.HCM đã đến các chi cục thuế tại các quận, huyện để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo thư mời của Cục Thuế.