TV& VIDEO

kinh doanh thực phẩm

Đà Nẵng thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm

Đà Nẵng thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm

VTV.vn - 60 cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP. Đà Nẵng vừa tham gia chương trình cam kết cung ứng thực phẩm an toàn.