kinh doanh thực phẩm

Hà Tĩnh: Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Hà Tĩnh: Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

VTV.vn - Qua kiểm tra 42 cơ sở sản xuất, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện gần một nửa số cơ sở vi phạm.