TV& VIDEO

kinh doanh trên mạng

Kinh doanh trên facebook đạt hơn 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế

Kinh doanh trên facebook đạt hơn 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế

VTV.vn - Theo quy định hiện hành, những cá nhân kinh doanh qua mạng có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế và nộp dưới hình thức thuế khoán.