TV& VIDEO

kinh doanh trên mạng

Kinh doanh trên mạng trên 1 triệu đồng/giao dịch sẽ phải nộp thuế

Kinh doanh trên mạng trên 1 triệu đồng/giao dịch sẽ phải nộp thuế

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi.