TV& VIDEO

kinh doanh

Kinh doanh hợp thời hay lỗi thời?

Kinh doanh hợp thời hay lỗi thời?

VTV.vn - Các đơn vị kinh doanh dù hợp thời hay lỗi thời cũng nên tự nhắc mình về bài học đạo lý kinh doanh hoặc học cách tận dụng cơ hội một cách có ý nghĩa.