TV& VIDEO

kinh doanh

Hà Nội: 46 nhà hàng đủ điều kiện hoạt động kinh doanh đến 2h sáng

Hà Nội: 46 nhà hàng đủ điều kiện hoạt động kinh doanh đến 2h sáng

VTV.vn - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, các cửa hàng tham gia thí điểm hoạt động kinh doanh đến 2h sáng về cơ bản đều đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ATTP...