kinh phí hoạt động

Giải quyết dứt điểm việc chậm lương 2 năm của công nhân thuỷ lợi

Giải quyết dứt điểm việc chậm lương 2 năm của công nhân thuỷ lợi

VTV.vn - Các sở, ngành liên quan và 5 công ty thủy lợi cần giải quyết dứt điểm việc chậm lương của hơn 3.700 công nhân.