TV& VIDEO

Kinh Tân Ký

Kinh Tân Ký: Dự án siêu thành phố đầy tham vọng của Trung Quốc

Kinh Tân Ký: Dự án siêu thành phố đầy tham vọng của Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng một siêu thành phố mới mang tên Kinh Tân Ký có dân số lên tới 130 triệu người.