TV& VIDEO

kinh tế 2015

2015 - Năm hành động vì doanh nghiệp

2015 - Năm hành động vì doanh nghiệp

(VTV.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xác định 2015 sẽ là năm vì doanh nghiệp với nhiều đổi mới trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.