TV& VIDEO

kinh tế G20

G20 và những thách thức trong tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu

G20 và những thách thức trong tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Ngày 5/9, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hàng Châu (Trung Quốc), bước vào ngày làm việc thứ 2.