TV& VIDEO

kinh tế Mỹ

Tổng thống Trump đe dọa đánh thuế trả đũa các nước áp thuế cao với Mỹ

Tổng thống Trump đe dọa đánh thuế trả đũa các nước áp thuế cao với Mỹ

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra ý định về loại thuế mang tính trả đũa, tức Mỹ sẽ nộp mức thuế nhập khẩu bằng với mức thuế mà các nước đánh vào sản phẩm của Mỹ.