TV& VIDEO

kinh tế Mỹ

Chương trình DACA bảo vệ người nhập cư bị bãi bỏ: Mong manh giấc mơ Mỹ

Chương trình DACA bảo vệ người nhập cư bị bãi bỏ: Mong manh giấc mơ Mỹ

VTV.vn - 800.000 người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ nhập cư hợp lệ đang có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ mang theo giấc mơ còn dang dở.