TV& VIDEO

Kinh tế thế giới 2016

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

VTV.vn - IMF đã hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay xuống mức 3,2%.