TV& VIDEO

kinh tế thế giới

Châu Âu quyết tâm thu hẹp bất bình đẳng thu nhập giới

Châu Âu quyết tâm thu hẹp bất bình đẳng thu nhập giới

VTV.vn - Thời gian qua, một số nước châu Âu đã triển khai các biện pháp cụ thể để chống lại sự phân biệt đối xử về tiền lương giữa nam và nữ.